Er wordt al volop geëxperimenteerd met de wijze van tentoonstellen!