ANBI

De Stichting

Het MoCA wordt beheerd door een stichting: Stichting Museum of Comic Art. Voor deze stichting, zonder winstoogmerk, is per 17 juni 2020 de Culturele ANBI-status verleend. Dit heeft als voordeel dat donateurs met extra belastingvoordeel kunnen schenken. Ook stripmakers kunnen hierdoor delen van hun werk fiscaal vriendelijk doneren. De stichting zal zorgdragen voor de taxatie en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Zo zal het MoCA in staat zijn om in de loop der jaren een eigen representatieve collectie op te bouwen, waar nieuwe tentoonstellingen uit samen te stellen zijn.

In onderstaand beleidsplan is een financiële begroting alsmede een verslaglegging van de jaarcijfers opgenomen.

Beleidsplan en begroting voor ANBI 2022

Klik hier voor ons beleidsplan en financiële verantwoording.

.